Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 października 2006

Polsko-czeski ruch graniczny

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Transportu i Przekraczania Granicy, działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

W spotkaniu, które odbyło się w praskiej siedzibie ministerstwa transportu, uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, ministerstwa transportu, straży granicznej oraz śląskiego i opolskiego urzędu wojewódzkiego. Stronę czeską reprezentowali przedstawiciele ministerstwa transportu, spraw zagranicznych, rozwoju terytorialnego, a także czeskich regionów przygranicznych.

Obrady dotyczyły stanu prawnego poszczególnych przejść granicznych - możliwości rozszerzenia ruchu o samochody osobowe lub ciężarowe na niektórych przejściach. Mówiono także o konieczności uruchamiania kolejnych przejść granicznych na szlakach turystycznych oraz przejść małego ruchu granicznego.