Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 października 2006

Wystawa Elisabeth Rufener-Sapiehy

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczestniczył w wernisażu malarstwa i rysunku Elisabeth Rufener-Sapiehy.

Wojewoda, który jest Członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wsparł organizację wystawy, udzielając pomocy przy transporcie prac artystki ze Szwajcarii do Wrocławia. Objął również wystawę swoim patronatem.

Elisabeth Rufener-Sapieha urodziła się na Grodzieńszczyźnie. Wszechstronnie uzdolniona artystycznie. Jest wnuczką Andrzeja Lubomirskiego, ostatniego kuratora literackiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Okupację przeżyła w Polsce, działała w podziemiu, w 1944 roku aresztowana przez Gestapo. W roku 1945 przedostała się do Szwajcarii. W latach pięćdziesiątych była uczennicą malarza Karla Bieri w berneńskiej Gewerbeschule, pobierała też lekcje rzeźby u Madeleine von Fischer. Od połowy lat sześćdziesiątych jeździ regularnie do kraju. Od roku 1976 działa w ruchu „Przymierze Rodzin", które prowadzi w Polsce działalność edukacyjną i wychowawczą w duchu obywatelskim.

Na wernisażu byli przyjaciele Elisabeth Rufener-Sapiehy, m.in. Izabela Dzieduszycka, prezes „Przymierza Rodzin" i Katarzyna Herbert. Dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko odczytał list przysłany przez artystkę, zaproszonych gości po wystawie oprowadzała kuratorka Małgorzata Orzeł.