Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 października 2006

Odnalezione dokumenty Kuklińskiego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk przedstawił dziś nieznane dokumenty dotyczące pułkownika Ryszarda Kuklińskiego odnalezione w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W teczce personalnej odnalezionej w archiwum DUW są m.in. karty personalne i odręcznie pisane życiorysy, w których Kukliński podaje trzy różne daty urodzenia - rok 1927, 1928 i 1930. Jak można przypuszczać było to związane z silną potrzeba znalezienia pracy - Kukliński zamieszkał po wojnie we Wrocławiu z matką, którą się opiekował. Z dokumentów wynika, że w latach 1945-1947 zatrudniony był przez Zarząd Miejski Wrocławia w Straży Ochronnej Obiektów. Z podanych przez niego informacji wynika również, że w ostatnich dniach wojny, po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego, trafił na front i jako cywil walczył pod Wrocławiem w Tyńcu Małym (Tinz) i Bielanach Wrocławskich (Bettlern).

W najbliższym czasie, po konsultacji z prof. Włodzimierzem Suleją z IPN i dyrektorem Ossolineum Adolfem Juzwenką, wojewoda podejmie decyzję, której instytucji należy przekazać dokumenty.