Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 października 2006

Rozwój obszarów górskich

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Udział w spotkaniu wziął Ryszard Malarski, ekspert Banku Światowego, prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, pierwszy wiceprezydent Zgromadzenia Regionów Europy, oraz Thomas Hofer z Departamentu Leśnictwa w centrali FAO w Rzymie.

Rozmowy dotyczyły realizowanego przez FAO w Polsce programu „Zrównoważony rozwój obszarów górskich". Goście zwrócili uwagę, że program ten w założeniu ma wspierać działania rządu RP. Wojewoda wyraził swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie.

Program realizowany jest na dwóch poziomach: narodowym (zwiększenie możliwości mieszkańców terenów górskich) i terenowym (program pilotażowy w Kotlinie Kłodzkiej). Program w Kotlinie Kłodzkiej ma stworzyć nowe możliwości i nowe źródła utrzymania dla mieszkańców gór, chronić środowisko i wspierać lokalne instytucje. Jest realizowany przez szereg inicjatyw, takich jak tworzenie sadów, hodowla kóz, produkcja serów, zakładanie winnic.

W projekcie bierze udział gmina Radków, przedstawiciele NGO's,  eksperci ds. ochrony środowiska, eksperci z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, starostwo powiatowe w Kłodzku oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu ma się zakończyć w czerwcu 2007 r.