Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 października 2006

Konferencja w sprawie projektu OdraRegion

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk - Pełnomocnik Rządu do Spraw „Programu dla Odry 2006" otworzył konferencję kończącą i podsumowującą realizację projektu OdraRegion. Projekt realizowany był z funduszy pochodzących z Phare CBS Polska - Niemcy 2003 oraz budżetu państwa (z „Programu dla Odry 2006"). Jego celem było opracowanie „Programu prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego".

Dzięki realizacji projektu powstały m.in. pilotażowe mapy wyznaczające tereny zagrożone powodzią oraz zostały opracowane wskazówki do sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz gmin graniczących z Republiką Federalną Niemiec.

W konferencji udział wzięli: Agnieszka Cybulska-Małycha, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry 2006", przedstawiciele ministerstwa środowiska, rozwoju regionalnego, budownictwa i transportu, Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także przedstawiciele samorządów i urzędów wojewódzkich (z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego) oraz przedstawiciele strony niemieckiej i czeskiej będący partnerami Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry 2006" w projekcie polsko-czesko-niemieckim Oderregio.