Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 października 2006

Po kontroli we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk przedstawił dziś na konferencji prasowej wyniki kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora przyrody Halinę Liberacką.
W wyniku kontroli stwierdzono niezgodność minimalnych warunków przestrzennych dla hodowli i utrzymywania zwierząt.
Niewystarczające warunki do przetrzymywania w ogrodzie ma 29 gatunków ssaków na 140 gatunków, 14 gatunków ptaków na 158 gatunków, 12 gatunków gadów na 72 gatunki i 16 gatunków ryb na 105 gatunków.

Wnioski i raport z kontroli zostaną przekazane do ministra środowiska, a także do prezydenta Wrocławia, któremu podlega zoo.
Podczas konferencji wojewoda powiedział, że ogród zoologiczny z taką ilością zwierząt jaka jest w nim obecnie nie może istnieć. Niezbędna jest zmiana. Rozwiązaniem byłoby pozostawienie na terenie obecnego zoo części zwierząt i rozbudowanie nowego zoo w formie znanej na świecie i w Polsce jako park zoologiczny np. na obrzeżach miasta. Tak by zwierzęta mogły żyć w godziwych warunkach.