Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 października 2006

EXPO 2012

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji „Kultura czasu wolnego" w ramach starań Polski o prawo organizacji wystawy EXPO 2012.

Dwudniowe sympozjum przygotowane zostało przez Komitet Organizacyjny EXPO 2012. Konferencję rozpoczęła prezentacja projektu „EXPO 2012 we Wrocławiu". Zaproszeni goście wezmą udział w trzech sesjach tematycznych: społeczne i kulturowe aspekty czasu wolnego, nowe trendy oraz EXPO 2012 jako platforma promocji kultury czasu wolnego.

W konferencji uczestniczył również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego EXPO 2012, a także Wally Olins z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz prezydent Wrocławia.

EXPO to wystawy mające ukazać podstawowe wyzwania, przed którymi stoi świat. To wielkie prezentacje osiągnięć nauki i techniki. To także okazja dla krajów organizujących jak i dla krajów uczestniczących do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej i zrealizowania wielu działań promocyjnych. Poprzez EXPO dąży się do osiągnięcia konkretnych korzyści ekonomicznych, rozwoju współpracy zagranicznej i przyciągania kapitału zagranicznego.