Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 grudnia 2006

Spotkanie z konsultantami wojewódzkimi

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z konsultantami wojewódzkimi. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. Podsumowano pracę w roku 2006 i omówiono sprawy organizacyjne na przyszły rok.

Wojewoda podziękował konsultantom, którzy przestali pełnić swe funkcje oraz wręczył powołania nowym osobom. Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. Ryszard Andrzejak omówił kierunki zmian w specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dyskutowano także o problemach ratownictwa medycznego.