Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 grudnia 2006

Rozporządzenie wojewody w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do 11 lutego 2007 r.

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, a także wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych. Osoby naruszające zakaz podlegają karze grzywny.