Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 grudnia 2006

Spotkanie z przywódcami solidarnościowego podziemia

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z przywódcami solidarnościowego podziemia z okresu stanu wojennego: Władysławem Frasyniukiem, Piotrem Bednarzem i Kornelem Morawieckim oraz z prof. Włodzimierzem Suleją, dyrektorem wrocławskiego oddziału IPN.

Spotkanie dotyczyło zaplanowanych we Wrocławiu ogólnopolskich uroczystości pod patronatem i z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wojewoda przedstawił program uroczystości. Podkreślił także, że gośćmi honorowymi obchodów będą przywódcy solidarnościowego podziemia z okresu stanu wojennego: Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Kornel Morawiecki, Józef Pinior, Eugeniusz Szumiejko i Marek Muszyński.
 
Podczas spotkania Władysław Frasyniuk podziękował wojewodzie i IPN-owi za zaangażowanie przy organizacji obchodów. Zwrócił uwagę, że obchody są przykładem jak różne środowiska wywodzące się z byłej opozycji potrafią się zjednoczyć. Goście mówili również o tym, że Wrocław i Dolny Śląsk to najważniejsze miejsca oporu w okresie stanu wojennego.

Wojewoda przedstawił również dziennikarzom dokumenty z archiwum urzędu wojewódzkiego - rozporządzenia wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka z grudnia 1981 roku m.in. w sprawie militaryzacji zakładów, zawieszenia i zakazu użytkowania urządzeń poligraficznych, zawieszenia działalności stowarzyszeń (Klubu Inteligencji Katolickiej, Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Yach Klubu, Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Geologów, Wrocławskiego Klubu Karate, Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Związku Uchodźców Politycznych z Grecji).