Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 grudnia 2006

AOW coraz bliżej

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk podczas konferencji prasowej przedstawił wydaną przez Ministra Budownictwa zmianę w decyzji lokalizacyjnej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Decyzja ministra jest istotna dla rozpoczęcia budowy AOW. Wprowadzone zmiany techniczne wynikają m. in. z konieczności dostosowania rozwiązań do zwiększonego ruchu na skrzyżowaniu A4 z AOW, co wynika z usytuowania dużych inwestycji na terenie gminy Kobierzyce. Zmiany wynikają również z konieczności nowych rozwiązań drogowych podyktowanych przez program ochrony przyrody Natura 2000, a także ochrony przeciwpowodziowej. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wytyczony wcześniej przebieg AOW.