Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 grudnia 2006

Posiedzenie WKDS

Wicewojewoda Roman Kulczycki poprowadził posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Spotkanie dotyczyło sytuacji w dolnośląskiej służbie zdrowia w bieżącym i nadchodzącym roku. Dyskutowano o kondycji finansowej i przekształceniach dolnośląskich SP ZOZ, o kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych na rok 2007 i restrukturyzacji placówek służby zdrowia.

Podczas posiedzenia powołano na członka WKDS nowego marszałka województwa dolnośląskiego Andrzeja Łosia. Wiceprzewodniczący WKDS Michał Kuszyk poinformował o zakończonych przez niego mediacjach w Zakładach Przemysłu Drzewnego Tartak Góra sp. z o.o. i w Poczcie Polskiej.