Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 grudnia 2006

Doktorat honoris causa dla profesora Tadeusza Lutego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w uroczystości nadania doktoratu honoris causa wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego profesorowi Tadeuszowi Lutemu.
Jako wybitny fizykochemik, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich profesor Tadeusz Luty został wyróżniony za swoje zaangażowanie w przekształcenie wrocławskiej Akademii Rolniczej w Uniwersytet Przyrodniczy.

Podczas uroczystości wojewoda dolnośląski złożył gratulacje profesorowi i wręczył pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP.