Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 grudnia 2006

Ujawnienie akt hrabiego Dzieduszyckiego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w promocji czwartego tomu serii „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989" wydanego przez IPN. Tom zawiera publikację Dariusza Iwaneczki i Krzysztofa Kaczmarskiego na temat agenturalnej współpracy Wojciecha Dzieduszyckiego z aparatem bezpieczeństwa PRL w latach 1949-1972.

Wojewoda stoi na stanowisku, że ujawnienie coraz liczniejszych przypadków współpracy z aparatem bezpieczeństwa, a także działań jego funkcjonariuszy pozwoli pokazać prawdę o funkcjonowaniu komunistycznego państwa.