Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 stycznia 2007

Wystawa „Szlak do Wolności – 25 lat SPCzS”

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk był obecny na otwarciu wystawy „Szlak do Wolności - 25 lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej".

Wystawę przygotował Ośrodek Karta na zlecenie MSZ, prezentowana była w Brukseli, z Wrocławia pojedzie do Czech i Słowacji. Na wernisażu spotkali się twórcy SPCzS wywodzący się głównie z Wrocławia, a także Petr Pospichal, były czechosłowacki dysydent.

Celem utworzonej w 1981 roku SPCzS była wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec działaczy. Dziś za pośrednictwem SPCzS odbywa się głównie wymiana kulturalna. Organizacja włącza się także w działania na rzecz demokracji na Wschodzie. Wrocław, obok Pragi, jest głównym ośrodkiem działania SPCzS.