Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 stycznia 2007

Wydanie pozwoleń zintegrowanych dla PCC Rokita S.A.

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczył pozwolenia zintegrowane dla ośmiu instalacji przedstawicielom zakładu PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym.

Pozwolenie zintegrowane jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i spełnia wymogi Dyrektywy 96/62/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwanej popularnie Dyrektywą IPPC. Przyczynia się to do takiego dostosowywania metod planowania i produkcji, aby zapewniony został wysoki standard ochrony środowiska, a emisja zanieczyszczeń ograniczona, bądź całkowicie zredukowana.

Od 2003 roku Wojewoda Dolnośląski wydał 65 pozwoleń zintegrowanych oraz dokonał 7 zmian już wydanych pozwoleń. Aż 46 z tych decyzji wydał wojewoda Krzysztof Grzelczyk w 2006 roku. Kolejnych 65 jest obecnie przygotowywanych. W sumie około 200 zakładów z terenu Dolnego Śląska musi uzyskać pozwolenia zintegrowane. Największe dolnośląskie zakłady, m.in. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., KGHM Polska Miedź S.A. czy Zakłady Chemiczne „Złotniki" S.A. we Wrocławiu odebrały już decyzje.