Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 stycznia 2007

Konferencja powiatu świdnickiego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w powiatowej konferencji przedstawicieli samorządów powiatu świdnickiego.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta i starosta z powiatu świdnickiego.

Głównym tematem konferencji były inwestycje związane z przebudową regionalnej infrastruktury komunikacyjnej w związku z rozbudową Świdnickiej i Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park".

Sprawne działanie Specjalnych Stref Ekonomicznych uzależnione jest od rozwoju inwestycji infrastrukturalnych łączących Dolny Śląsk z innymi regionami Polski i Europy. Wojewoda podkreślił znaczenie rozbudowy A4 i wrocławskiego lotniska, a także budowy AOW i S3. Zwrócił uwagę, że ten dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki znaczącemu wsparciu z budżetu państwa.