Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 stycznia 2007

Przekazanie twierdzy kłodzkiej

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wyraził zgodę na przekazanie części twierdzy kłodzkiej, będącej w zasobie Skarbu Państwa, gminie Kłodzko.

Przekazanie ma formę darowizny, co zobowiązuje gminę do wykorzystania twierdzy dla celów turystycznych w ramach Fortecznego Parku Kulturowego. Wojewoda zdecydował się na przekazanie kłodzkiej twierdzy gminie ze względu na to, że zgodnie z prawem opieka nad zabytkami jest jej zadaniem. Do tej pory gmina była właścicielem jedynie połowy twierdzy.

Wojewoda wyraża nadzieję, że jeden właściciel przywróci twierdzy dawną świetność i stanie się ona wizytówką nie tylko Kotliny Kłodzkiej, ale całego Dolnego Śląska.