Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 stycznia 2007

Konwent starostów

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w pierwszym po wyborach samorządowych konwencie starostów województwa dolnośląskiego.

Wojewoda pogratulował wszystkim starostom rozpoczęcia nowej kadencji, życzył sukcesów w pełnieniu służby publicznej. Podkreślił znaczenie współpracy ze starostwami w sytuacjach kryzysowych. Zaproponował samorządowcom możliwość zorganizowania szkoleń prowadzonych przez dyrektorów różnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda poruszył także temat zmian w przepisach prawnych dotyczących składania oświadczeń majątkowych i wynikających z nich konsekwencji. Wykładnię przepisów w tej kwestii przedstawił dyrektor wydziału nadzoru i kontroli Jacek Dżedzyk. Natomiast zasady działania systemu ratownictwa medycznego omówił dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Józef Rzemień.