Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

24 stycznia 2007

Noworoczne spotkanie wojewody

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk był gospodarzem spotkania noworocznego z przedstawicielami samorządów, ludźmi kultury, nauki i innymi osobistościami naszego regionu. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz po raz pierwszy Medale Piotra Włostowica i nagroda „Dolnośląski Sternik".

Witając zebranych gości wojewoda zapewnił wszystkich, w tym nowowybranych samorządowców, że współpraca kierowanego przez niego urzędu z samorządem terytorialnym jest sprawą zasadniczą i niezbędnym warunkiem dobrej pracy dla Polski i Dolnego Śląska.

Wojewoda wręczył Srebrny Krzyż Zasługi Henrykowi Bujakowi przyznany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za działalność społeczną. Pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju został odznaczony Lothar Herbst. Odznaczenie odebrał po południu z rąk wojewody syn Krystian.

Ustanowioną przez wojewodę Krzysztofa Grzelczyka nagrodą, Medalem Piotra Włostowica, uhonorowany został ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Jak powiedział wojewoda, kardynał jest wzorem kapłana i patrioty, który podzielił swą miłość między Wileńszczyznę i Dolny Śląsk. Jego Eminencja jest godnym kontynuatorem pięknej tradycji błogosławionego Czesława, biskupa Nankiera i kardynała Bolesława Kominka.

Wojewoda przyznał Medal Piotra Włostowica także oddziałowi IPN we Wrocławiu. Uzasadniając ten wybór wojewoda powiedział: „Wrocławski IPN, od początku działalności kierowany przez profesora Włodzimierza Suleję, ma wielkie zasługi w przywracaniu prawdy i pamięci, w przywracaniu historii Polski i Dolnego Śląska. IPN to wielki projekt edukacyjny, to wystawy, sympozja, konferencje, serie wydawnicze. To również żmudny trud odbudowy pamięci narodowej opartej na prawdzie i sprawiedliwości sądów i ocen."

Dolnośląskim Sternikiem, czyli laureatką plebiscytu wojewody dolnośląskiego i Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej, została Maria Bierska - szefowa Klubu Seniora. Nagrodzona została za to, że pokazała, że każdy wiek jest dobry, żeby spełniać marzenia, a masa wolnego czasu nie przygnębia, ale pobudza apetyt na życie i nowe doświadczenia. Maria Bierska i jej przyjaciele z energią walczą ze stereotypem babci i dziadka, którzy siedzą w domu i zajmują się wnukami.

Nagroda Wojewody Dolnośląskiego „Medal Piotra Włostowica" została ustanowiona w celu wyróżnienia, uhonorowania i promocji szczególnych osób, instytucji, firm i organizacji działających na różnych obszarach. Promocja i wsparcie dla lokalnych liderów przyczynia się do rozwoju regionu i pobudza aktywność mieszkańców Dolnego Śląska. Medal jest wyrazem wdzięczności i uznania dla tych, którzy podążając śladami Piotra Włostowica dokonali wielkich osiągnięć i budują pozytywny wizerunek naszego województwa w Polsce i za granicą. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową.

Plebiscyt „Dolnośląski Sternik" został ogłoszony przez wojewodę dolnośląskiego i redakcję Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najciekawszego i najaktywniejszego lidera działającego na Dolnym Śląsku, społecznika, który swoim entuzjazmem i pomysłami zachęca do działania innych. Równie ważne jest promowanie ważnych dla społeczeństwa postaw oraz uaktywnianie lokalnych środowisk. Nagrodę pieniężną dla zwycięzcy w wysokości 10 000 zł ufundował KGHM Polska Miedź S.A. Decyzja jak spożytkować pieniądze będzie należała do laureata, jednak będą one przeznaczone na działalność społeczną.