Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 stycznia 2007

Spotkanie z konsul generalną Austrii

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z konsul generalną Austrii w Krakowie Hermine Poppeller.

W spotkaniu udział wzięła również konsul honorowa Republiki Austrii we Wrocławiu Jolanta Charzewska-Miller, kierownik biura Ecoplus - Agencji Współpracy Dolnej Austrii Anna Krzemińska oraz Richard Bisanz reprezentujący kraj związkowy Styrii.

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności konsulatu generalnego Republiki Austrii w Krakowie oraz agencji Ecoplus, zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorcom z kraju związkowego Dolnej Austrii chcącym inwestować w Polsce.

Richard Bizans poruszył temat projektu współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Styrią dotyczącego produkcji i wykorzystania biogazu. Mówił także o możliwości wykorzystania doświadczeń austriackich w partnerstwie publiczno-prywatnym przy wypełnianiu zadań samorządów na dostarczanie energii szkołom i szpitalom. Rozmawiano również o dolnośląskich strefach ekonomicznych, o staraniach Wrocławia o Expo 2012.

Wojewoda objaśnił wykorzystanie funduszy unijnych na Dolnym Śląsku oraz problem odpływu wykwalifikowanych robotników do innych krajów Unii Europejskiej. Pojawił się temat ponownego uruchomienia techników. Richard Bizanz przedstawił funkcjonowanie wyższej szkoły zawodowej - parku software Hagenburg, k. Lindt. Wojewoda zauważył, że wyższe szkoły zawodowe ze Styrii mogłyby nawiązać kontakt z dolnośląskimi uczelniami zawodowymi, wskazując, że taka współpraca ujęta została w porozumieniu podpisanym w 2005 roku pomiędzy marszałkiem województwa dolnośląskiego a ministrem ds. gospodarczych i europejskich Styrii.