Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 lutego 2007

„Rola wojewody w nowym okresie programowania”

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w konferencji „Rola wojewody w nowym okresie programowania", w której uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewodowie i dyrektorzy wydziałów zarządzania funduszami europejskimi z całego kraju.

Konferencję w Mierzęcinie zorganizowano w związku z nowymi zadaniami zapisanymi w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozpoczęciem nowego okresu programowania na lata 2007-2013.

Podczas spotkania omawiano dotychczasowe doświadczenia i wnioski na nowy okres programowania na przykładzie wybranych województw. Minister Grażyna Gęsicka przedstawiła trzy najważniejsze zadania wojewody: powoływanie konferencji - ciała opiniodawczo-doradczego złożonego m.in. z przedstawicieli urzędu wojewódzkiego oraz samorządu, certyfikowanie wydatków oraz nadzorowanie przeprowadzania konkursu na projekty. Zebrani dyskutowali także o roli wojewody w nowym okresie programowania.