Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 lutego 2007

List otwarty emerytów i rencistów

Troje przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność we Wrocławiu złożyło na ręce wicewojewody dolnośląskiego Romana Kulczyckiego list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Rady Ministrów RP.
W liście wyrazili żądanie przerwania prac nad projektem ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym do niektórych emerytur i rent i uchwalenia ustawy o waloryzacji emerytur i rent.
Wicewojewoda zobowiązał się do przekazania listu premierowi. Podziękował także przedstawicielom Sekretariatu za tak spokojną formę protestu.