Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 lutego 2007

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk poprowadził posiedzenie Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, którego jest przewodniczącym. 

Tematem pierwszej części spotkania było monitorowanie realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim w drugim półroczu 2006 r. Podczas drugiej części posiedzenia dyskutowano o monitorowaniu realizacji Kontraktu wojewódzkiego w województwie dolnośląskim w drugiej połowie ubiegłego roku oraz o realizacji wojewódzkiego Programu Operacyjnego w zakresie programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza.