Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 lutego 2007

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w spotkaniu dotyczącym planowania inwestycji w gospodarce odpadami oraz realizacji zadań „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010".

Na spotkaniu omówiono zadania, jakie spoczywają na władzach samorządowych i administracji rządowej zgodnie z ustawą o ochronie środowiska. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Zaręba omówił główne zadania wynikające z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010".

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.