Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21 lutego 2007

Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej u wojewody

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z Władimirem Kuzniecowem Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej w Poznaniu oraz przedstawicielem obwodu jarosławskiego Valerijem Dobrininem.

Spotkanie dotyczyło kontynuacji współpracy między obwodem jarosławskim, a Dolnym Śląskiem, którą zapoczątkowało porozumienie podpisane w 2003 r. przez ówczesnego wojewodę dolnośląskiego oraz gubernatora obwodu jarosławskiego.

Goście przedstawili wojewodzie sytuację społeczno-ekonomiczną regionu jarosławskiego oraz rolę władz obwodu w udzielaniu wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom. Rozmowa dotyczyła także problemów typowych dla Dolnego Śląska i obwodu jarosławskiego, jakimi są: odpływ młodych, wykształconych specjalistów, a także niż demograficzny. Zaprezentowano również walory turystyczne obwodu.

Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie listu intencyjnego przez marszałka województwa dolnośląskiego i gubernatora, co pozwoli na kontynuowanie współpracy przez władze samorządowe.