Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 lutego 2007

„Białoruś – utracone szanse? 15 lat niepodległości”

Jak pomóc Białorusi na kolejnym zakręcie historii, co zrobić, by jak najszybciej przywitać Białoruś w rodzinie wolnych i demokratycznych narodów Europy? - tymi pytaniami wojewoda Krzysztof Grzelczyk otworzył konferencję „Białoruś - utracone szanse? 15 lat niepodległości".

W swoim wystąpieniu wojewoda wskazał na wielkie niebezpieczeństwo związane z pęknięciem demokratycznego bloku białoruskich partii opozycyjnych, upatrując w nim największe ryzyko utraty szansy zwycięstwa. Podkreślił, że tylko zjednoczona białoruska opozycja może wygrać z dyktaturą. Potrzebne są do tego nie tylko jedność, wola i determinacja, ale i czytelne przywództwo. Przywództwo umożliwiające mobilizację własnych szeregów z jednej, a zdobycie szerokiego międzynarodowego poparcia z drugiej strony. Jako niekwestionowanego lidera białoruskiej opozycji wskazał Aleksandra Milinkiewicza. Na zakończenie wojewoda poświęcił kilka słów Polakom na Białorusi. Walka Polaków o ich prawa narodowe i kulturalne jest nieodłączną częścią białoruskich zmagań o wolność i demokrację. Walka ta jest nie tylko fundamentem obecnych i przyszłych dobrych stosunków między polską mniejszością, a białoruską większością w ich wspólnej ojczyźnie - jest także mocnym przęsłem mostu solidarności między Polską a Białorusią.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie „Teraz Białoruś", Europejski Ośrodek Badań Międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Debata dotyczyła m.in. sytuacji ekonomicznej na Białorusi a także polityki UE wobec Białorusi.