Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 lutego 2007

Wyróżnieni weterani i nowi obywatele RP

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczył 16 aktów nadania obywatelstwa polskiego oraz 9 Patentów nadających tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny jest dokumentem potwierdzającym szczególną aktywność w walkach oraz odbudowywaniu niepodległego i niezawisłego Państwa Polskiego. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest kombatantom przez premiera RP. Wojewoda złożył wyrazy głębokiego szacunku ludziom, którzy podczas wojny z żołnierskim honorem stanęli w obronie naszej ojczyzny. Zaznaczył, że dzięki takim ludziom jak wyróżnieni możemy dziś cieszyć się wolną Polską - krajem, w którym warto żyć.

Świadczą o tym ci, którzy wybrali Polskę na swoją nową ojczyznę. Akty nadania obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP otrzymały osoby m.in. z Algierii, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy. Wojewoda wyraził nadzieję, że żyjąc i pracując w naszym wspólnym już teraz kraju będą mogły realizować swoje plany i marzenia.

Wszystkim wyróżnionym Patentami oraz nowym obywatelom RP wojewoda serdecznie pogratulował i życzył powodzenia.