Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 lutego 2007

„Partnerstwo jako forma aktywnej polityki na rynku pracy”

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w konferencji „Partnerstwo jako forma aktywnej polityki na rynku pracy"

Na spotkaniu przedstawiono bieżącą sytuację na rynku pracy. Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka omówiła sposoby pozyskiwania funduszy europejskich i zadania w ramach programu „Partnerstwo jako forma aktywnej polityki na rynku pracy". Wicewojewoda przedstawił istotę partnerstwa na lokalnych rynkach pracy, a jako wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zadeklarował współpracę w ramach programu.