Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 marca 2007

Posiedzenie Prezydium WKDS

Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu, któremu przewodniczył wicewojewoda Roman Kulczycki ustalono, że wiodącym tematem posiedzenia komisji będzie wpływ sytuacji na dolnośląskim rynku pracy na wzrost gospodarczy regionu.

Podczas spotkania przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty omówili problem likwidacji placówek oświatowych na terenie województwa. Uchwały samorządów w tej sprawie spływały do kuratorium do końca lutego. Przewodniczący Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych przedstawił sytuację związaną z protestami połączonych związków zawodowych spółek kolejowych. Protest ma charakter ogólnokrajowy.

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność" podziękował wojewodzie za pomoc w rozwiązaniu konfliktu w Selgrosie. Zwolnieni pracownicy, którzy założyli związki zawodowe, zostali przywróceni do pracy.