Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 marca 2007

Wojewoda wspiera KEW

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk obejrzał Dom Książąt Brzeskich w Strzelinie. Towarzyszył mu dyrektor Ossolineum Adolf Juzwenko oraz prezes Kolegium Europy Wschodniej Jan Andrzej Dąbrowski, a także przedstawiciele starostwa.

Dom Książąt Brzeskich to nieruchomość należąca do Skarbu Państwa. Prezes KEW przedstawił wojewodzie projekt zagospodarowania tego budynku na siedzibę Kolegium. Jednak żeby starosta mógł przekazać nieruchomość na rzecz fundacji niezbędna jest zgoda wojewody. Wojewoda ocenia pomysł jako bardzo interesujący. Chciałby pomóc, bo uważa, że ta inicjatywa może spowodować, że efekty działania KEW-u będą jeszcze większe. Dom Książąt Brzeskich w Strzelinie może stać się w przyszłości znaczącym miejscem wymiany doświadczeń i ważnych spotkań Wschodu i Zachodu.

W Strzelinie wojewoda wziął także udział w konwencie wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad powiatu strzelińskiego. Samorządowcy rozmawiali z wojewodą na temat ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki odpadami, komunikacji i problemach z gazem. Pytali także o wypłatę zasiłków socjalnych po wichurach, nową strukturę inspektoratów budowlanych, a także o przystąpienie Dolnego Śląska do programu pilotażowego tworzenia sieci szpitali.