Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 marca 2007

Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Kombatantów

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Kombatantów.

Podczas posiedzenia omawiano zagadnienia socjalne i zdrowotne środowisk kombatanckich. Dyskutowano o niesłusznie odebranych kombatantom uprawnieniach oraz o konieczności zapewnienia weteranom preferencyjnego dostępu do służby zdrowia. Rozmawiano także o nowych projektach ustaw kombatanckich, opracowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przez Kancelarię Prezydenta RP.

Przewodniczący Rady Jerzy Woźniak podziękował wojewodzie za zwrócenie się do władz miasta z inicjatywą utworzenia we Wrocławiu miejsca, w którym będzie można godnie obchodzić uroczystości państwowe. Zapewnił również o gorącym poparciu organizacji kombatanckich dla tej idei.

Dolnośląską Radę Kombatantów powołał wojewoda Krzysztof Grzelczyk, w jej skład weszli przedstawiciele ponad dwudziestu organizacji kombatanckich działających na Dolnym Śląsku.