Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 marca 2007

Wizyta ministra Janusza Kaczmarka we Wrocławiu

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk gościł ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Kaczmarka, szefa Obrony Cywilnej Kraju, podsekretarza stanu w MSWiA Pawła Solocha, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusza Gajdę, dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA Jana Wintera, wicewojewodę śląskiego Wiesława Maśkę oraz starostów, burmistrzów i wójtów z Dolnego Śląska.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim minister Janusz Kaczmarek i wiceminister Paweł Soloch wręczyli promesy dotacyjne na odbudowę zniszczonej przez klęski żywiołowe infrastruktury komunalnej. Otrzymało je 48 dolnośląskich gmin i 13 powiatów na łączną kwotę ponad 20 424 000 zł.

Minister Janusz Kaczmarek przedstawił także uruchomiony przez rząd projekt ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry, jest to część realizowanego obecnie Programu dla Odry 2006. Projekt ma zostać zakończony w 2014 roku, a koszt jego realizacji wyniesie 505 mln euro. Nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Sterujący Projektu, którego przewodniczącym jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Projekt zakłada zwiększenie efektywności zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry, szczególnie poprzez budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny). W opinii rządu priorytetem jest zapobieganie stratom i ich ograniczanie, a nie tylko usuwanie skutków nieszczęścia.