Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 marca 2007

Spotkanie z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wicewojewoda Roman Kulczycki spotkał się z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Mirosławą Konicką. W spotkaniu uczestniczył również p.o. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Artur Mackiewicz. Omawiano zagadnienia związane z fitosanitarną ochroną roślin, priorytety i plany Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz jego organizację.