Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 marca 2007

„Victoria” dla Wałbrzycha

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczył pozwolenie zintegrowane prezesowi Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" S.A. oraz wziął udział w uroczystości uruchomienia Elektrowni Merkury.

W swoim wystąpieniu wojewoda przypomniał, że Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" to jedyne przedsiębiorstwo, które zostało po zlikwidowanym przemyśle wydobywczym i przetwórczym węgla kamiennego w regionie wałbrzyskim. Przetrwało jako spółka akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa i dynamicznie się rozwija. Powstający przy produkcji koksu w „Victorii" niewykorzystywany dotąd gaz koksowniczy zasila uruchomioną Elektrownię Merkury. Zabezpiecza to potrzeby energetyczne koksowni, a także poprawia stan środowiska naturalnego, gwarantuje również nowe miejsca pracy.

Wręczając pozwolenie zintegrowane Wałbrzyskim Zakładom Koksowniczym „Victoria" S.A. wojewoda powiedział, że jest to swoiste zobowiązanie nałożone na koksownię i jednocześnie certyfikat świadczący o tym, że spółka dba o to, by wciąż redukować zanieczyszczenie powietrza, jakim oddychamy.

Wojewoda podkreślił, że przywrócenie historycznej nazwy koksowni ma wymiar symboliczny, bo Victoria po trudnym okresie transformacji jest temu regionowi potrzebna. Regionowi, w którym przez wieki rozwijał się przemysł wydobywczy i przetwórczy. Wojewoda wyraził nadzieję, że rozwijająca się dynamicznie „Victoria" stanie się prawdziwym zwycięstwem - początkiem, inspiracją ożywienia gospodarczego i  turystycznego regionu doświadczonego wysokim bezrobociem.