Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 marca 2007

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola o lustracji

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w spotkaniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Na posiedzenie zaproszono prof. Włodzimierza Suleję, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który omówił zasady lustracji środowisk akademickich w świetle nowych uregulowań prawnych. Profesor mówił także, jakie są konsekwencje niezłożenia oświadczenia bądź złożenia oświadczenia nieprawdziwego. Rektorzy podjęli także problem oporu części środowiska akademickiego wobec obowiązku składania oświadczeń. Wojewoda skomentował tę postawę jako niezrozumiałą, bowiem wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa stanowionego przez parlamentarzystów wybieranych w demokratycznych wyborach.