Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 maja 2007

Rozwój obszarów wiejskich 2007-2013

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w konferencji „Instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013".

W spotkaniu w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu uczestniczyli także dolnośląscy posłowie, radni wojewódzcy, przedstawiciel urzędu marszałkowskiego oraz dyrektor dolnośląskiego oddziału ARiMR.

Podczas konferencji zaprezentowano program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 oraz dyskutowano o problematyce związanej z jego wdrażaniem. Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, przed jakimi stoją obszary wiejskie, za główne cele programu należy uznać poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację, poprawę stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią i poprawę warunków życia ludności wiejskiej.