Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 maja 2007

Narada krajowa WIJHARS

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w naradzie krajowej Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W konferencji udział wziął Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka. Uczestnicy narady dyskutowali o żywności genetycznie modyfikowanej. Profesor Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił problematykę zdrowego odżywiania. Rozmawiano także o kryteriach, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, aby mogły otrzymać dotacje unijne.