Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 czerwca 2007

Przejście graniczne Pieńsk-Deschka

Wicewojewoda Roman Kulczycki uroczyście otworzył polsko-niemieckie drogowe przejście graniczne dla pieszych i rowerzystów Pieńsk-Deschka.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Saksonii oraz władz lokalnych Pieńska i Neisseaue. Symboliczne przecięcie wstęgi na moście granicznym na Nysie Łużyckiej nastąpiło podczas corocznej imprezy plenerowej „Festyn Mostu", organizowanej przez społeczność sąsiadujących gmin Neisseaue i Pieńsk. Tegorocznego festyn odbył się pod hasłem „Most, Sąsiedztwo, Tolerancja". Obchody uświetniła orkiestra „Turów".

Wojewoda dolnośląski, wspierając starania władz samorządowych, doprowadził do zawarcia porozumienia międzyrządowego o utworzeniu przejścia dla pieszych i rowerzystów, położonego około 150 m od miejsca planowanego przejścia dla ruchu samochodowego, którego budowa przewidziana jest po wejściu Polski do państw Układu Schengen. Wybudowany most umożliwia włączenie polskich tras turystycznych w sieć ścieżek rowerowych na obszarze malowniczego dorzecza Nysy Łużyckiej tworzących pętlę Görlitz/Zgorzelec - Pieńsk/Deschka - Łęknica/Bad Muskau. Budowa mostu realizowana była przez Gminę Pieńsk ze środków własnych i unijnych w ramach Programu INTERREG.