Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 czerwca 2007

Porozumienie dla bezpieczeństwa

By poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, między wojewodą dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem, prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem, Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Zbigniewem Maciejewskim, Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. Bogdanem Kraśnickim, zostało zawarte „Porozumienie w sprawie zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta Wrocławia".

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców związany jest bezpośrednio z zapewnieniem właściwych warunków dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Wrocławia. Wynikiem porozumienia będzie nowe rozlokowanie niektórych jednostek policji w rejonach zagrożonych występowaniem przestępczości. Wpłynie to na ograniczenie zagrożeń, poprawi efektywność i warunki pracy funkcjonariuszy, a także podniesie jakość obsługi mieszkańców. Przeniesiona zostanie także jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej do nowo wybudowanej, zgodnej z obowiązującymi wymogami strażnicy, która poprawi standardy pracy strażaków oraz organizację komunikacji w wypadkach interwencji.

Podpisanie porozumienia wpisuje się w realizację idei rządowego programu „Razem bezpieczniej".