Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 sierpnia 2007

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Wicewojewoda Roman Kulczycki poprowadził posiedzenie Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego.

Tematem spotkania było monitorowanie realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim w pierwszym półroczu 2007 r. Od początku realizacji ZPORR zrealizowano już płatności na poziomie około 53%, czyli na kwotę około 511 mln zł. Dzięki dofinansowaniu zbudowano 51 km dróg powiatowych i gminnych, zmodernizowano 34 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wsparto 43 obiekty opieki zdrowotnej, odrestaurowano 3 historyczne obiekty, zaadoptowano 3 obiekty na cele kulturalne i turystyczne, zainstalowano w 10 urzędach sieci LAN, objęto szkoleniami 5112 osób, zbudowano 60 km sieci wodociągowych, zbudowano 71 km sieci kanalizacyjnych, zrealizowano 20 projektów dotyczących recyklingu i gospodarki odpadami, zrealizowano 10 projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, wsparto 198 mikroprzedsiębiorstw, zakupiono 106 sztuk sprzętu medycznego, zmodernizowano 4599 m kw. powierzchni obiektów dydaktycznych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.