Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 sierpnia 2007

Realizacja ZPORR na Dolnym Śląsku

Wicewojewoda Roman Kulczycki omawiał z wicemarszałkiem województwa przebieg realizacji ZPORR na Dolnym Śląsku.

W realizacji programu ZPORR można wskazać usprawnienie procedur i coraz lepsze przygotowanie jednostek realizujących Program, zarówno po stronie wnioskodawców jak i instytucji obsługujących, choć występują także trudności. Podczas spotkania podkreślono dobrą współpracę pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim. Ustalono, że konsultacje robocze będą się odbywały cyklicznie, jako  forum wymiany opinii i informacji o stanie realizacji Programu.