Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 sierpnia 2007

Odznaczenie dla Gulbinowicza

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczył Krzysztofowi Gulbinowiczowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP.

Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej w 25. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej".

Krzysztof Gulbinowicz to opozycjonista, podziemny drukarz, także autor tekstów, redaktor, kolporter. Związany z „Solidarnością Walczącą", współpracownik Kornela Morawieckiego. Związany, podobnie jak Krzysztof Grzelczyk, z „Biuletynem Dolnośląskim", pismem Klubu Samoobrony Społecznej. Współzałożyciel Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi". Przed wybuchem stanu wojennego pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność". Podczas stanu wojennego ukrywał się, był związany z niezależnymi wydawnictwami.

(fot. M. Mieloch)