Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 sierpnia 2007

Wizyta premiera na Dolnym Śląsku

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk towarzyszył prezesowi Rady Ministrów Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas wizyty na Dolnym Śląsku.

Premier wziął udział m.in. w XXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność" w Legnicy i w konferencji naukowej „Lubin i Zbrodnia Lubińska'82", odwiedził również stadion klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin.

Otwierając konferencję naukową premier powiedział, że zbrodnia lubińska była jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń stanu wojennego. Język w czasach komunizmu był zafałszowany, dziś należy „odbudować polską świadomość, by historia odwoływała się do faktów i prawdy, by powróciła prawda".

Prezes Rady Ministrów uczestniczył także w uroczystym podpisaniu umowy o budowie stadionu klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin, który będzie także pełnił funkcję stadionu pomocniczego podczas EURO 2012. Podziękował zarządowi KGHM za wsparcie i zaangażowanie w sprawy społeczne.

Zapytany podczas konferencji prasowej o drogę S3 premier zapewnił, że zostanie ona wybudowana podczas najbliższych kilku lat. Sfinansowana będzie z funduszy unijnych, budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego.