Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 września 2007

Inauguracja roku szkolnego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Świętoszowie.

W Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie została odprawiona msza święta polowa, po niej odbyły się uroczystości i występy artystyczne. Na obchodach obecny był m.in. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i dolnośląski kurator oświaty Beata Pawłowicz.

W przemówieniu wojewoda podkreślił, że nie bez powodu rozpoczęcie roku szkolnego w Świętoszowie podniesiono da rangi wydarzenia wojewódzkiego. Miejscowość  położona jest na obrzeżach województwa, ale często znajduje się w centrum wydarzeń. Rodzice dzieci uczących się w miejscowej szkole w większości są żołnierzami, biorą udział w misjach w Iraku i w Afganistanie. Do Świętoszowa Polacy zaczęli przybywać dopiero 15 lat temu, gdy wieś opuściły wojska radzieckie. Wojewoda podziękował nauczycielom, że mimo trudnych warunków pracy w specyficznej społeczności utrzymują wysoki poziom nauczania, czego dowodzą wyniki testów na poziomie wyższym niż średnia województwa. Życzył uczniom dobrych wyników w nauce  i wielu przyjaciół.