Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 września 2007

Kaskader Krzysztof Grzelczyk

Na podstawie materiałów operacyjnych SB dotyczących Krzysztofa Grzelczyka i jego wspomnień powstała książka „Sprawa operacyjnego rozpracowania Kaskader". Jej autorami są historycy z wrocławskiego oddziału IPN: Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz. Promocja książki była okazją do spotkania wielu byłych działaczy wrocławskiego SKS-u, który w grudniu tego roku będzie miał swoją 25. rocznicę powstania.

Historia opisana w publikacji zamyka się w latach 1977-1985, czyli od początku działalności opozycyjnej Krzysztofa Grzelczyka do wyjazdu na emigrację. W książce opisane są głównie środowiska SKS-u, KSS-u i metody, jakimi posługiwała się SB w ich rozpracowywaniu. Krzysztof Grzelczyk napisał swoje wspomnienia po zapoznaniu się z przekazanymi przez IPN dokumentami, wśród których jest również wiele raportów tajnych współpracowników. Spośród ich 40 kryptonimów IPN-owi udało się ustalić dane 18 TW. „Sprawa operacyjnego rozpracowania Kaskader" to pierwsza tego rodzaju publikacja, swoisty eksperyment IPN-u. Odnalezione dokumenty, raporty uzupełnione zostały o archiwum własne bohatera, a także o jego subiektywną relację. IPN liczy na to, że książka ta rozpocznie serię publikacji o podobnym charakterze.

Krzysztof Grzelczyk od czasów studenckich związany był z ruchem opozycyjnym, m.in. jako rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, współzałożyciel i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej, założyciel NZS w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz redakcji Radia Solidarność. Był autorem tekstów w Biuletynie Dolnośląskim, zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, drukował ulotki. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, podczas stanu wojennego był internowany.