Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 września 2007

Pozwolenie na budowę odcinka AOW

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wydał pozwolenie na budowę południowego odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Pozwolenie przekazał dyrektorowi wrocławskiego oddziału GDDKiA Wojciechowi Sozańskiemu.

Pozwolenie dotyczy pierwszej części AOW o długości około 13 km od Łącznika Kobierzyce do Węzła Lotnisko. Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wydał już 3 kwietnia br. pozwolenie na budowę mostu autostradowego wraz z estakadami dojazdowymi.

Będzie to autostrada o prędkości projektowej 120 km/h, z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu na drogach dojazdowych i po trzy pasy na odcinku autostradowym. Węzły Kobierzyce, Nowa Wieś, Cesarzowice i Lotnisko pozwolą na bezkolizyjne skomunikowanie AOW z autostradą A4 oraz z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Łącznie projektowanych jest 21 obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, mosty.  Przebudowane będą urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, a autostrada i węzły zostaną oświetlone. Zaprojektowane zostały ekrany akustyczne, kompensaty przyrodnicze, przejścia dla zwierząt wiaduktem.

Bezpieczeństwo i komfort jazdy podniesie zaprojektowany system informacji autostradowej przeznaczony do stałego zarządzania ruchem na autostradzie, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych. Oznakowanie będzie realizowane za pomocą znaków o zmiennej treści wyświetlających komunikaty tekstowe i znaki drogowe.