Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 września 2007

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na posiedzeniu w Gross-Rosen

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którego jest przewodniczącym.

Posiedzenie odbyło się na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Dyrektor muzeum przedstawił aktualną sytuację placówki i plany rozwojowe. Oceniono stan zaawansowania prac związanych z uaktualnieniem Rejestru Miejsc Pamięci Narodowej. W tej chwili trwa weryfikacja przesłanych materiałów. Na posiedzeniu przedstawiona została sytuacja cmentarzy wojennych na Dolnym Śląsku, rozmawiano o zabezpieczeniu wrocławskiego cmentarza na Oporowie. Rozpatrywano także wnioski o nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

Zasadniczym zadaniem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci.