Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 września 2007

Spotkanie z gośćmi z Gruzji

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z delegacją parlamentu i rządu Gruzji, uczestnikami programu Study Tours To Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Na spotkaniu wojewoda przedstawił zasady funkcjonowania administracji rządowej w województwie oraz zakres swoich kompetencji. Gości szczególnie zainteresował nadzór wojewody nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez samorząd terytorialny. Wojewoda mówił także o rozwoju gospodarczym regionu, o pomocy państwa dla firm inwestujących na Dolnym Śląsku.

Uczestnicy programu STP dotychczas nie mieli okazji obserwowania z bliska zmian systemowych w Polsce oraz współpracy z polskimi partnerami. Podczas wizyty w Polsce spotykają się z przedstawicielami administracji rządowej, odwiedzają samorządy, organizacje pozarządowe by poznawać praktyczne znaczenie reformy administracyjnej z 1998 roku.