Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 września 2007

Spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w spotkaniu Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z wojewodami Polski południowej. Spotkanie w Jaśle, w którym uczestniczył także wojewoda opolski, śląski, małopolski i podkarpacki, zorganizowano w związku z występującym zagrożeniem powodziowym. Rozmowy dotyczyły systemu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej.

Podczas wizyty premier wręczył samorządowcom z Podkarpacia promesy na kwotę ponad 11 mln zł na remont i odbudowę uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury. W najbliższym czasie MSWiA przeznaczy kolejne 31,5 mln zł dla województwa dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Będzie to kolejna transza ze 162 mln zł przekazywanych na odbudowę infrastruktury. Łącznie na likwidację skutków katastrof, wraz ze środkami na działania melioracyjne, w 2007 r. przeznaczono około 200 mln zł. Województwo dolnośląskie w tym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymało około 30 mln zł.